Tuotehaku

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Tarvikepuoti Ruusu & Rautalanka
Vanha valtatie 89
80230 Joensuu

Y-tunnus: 2598643-5

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Seppo Leppänen
Puhelin: 0500-158 742
Sähköposti: myynti(at)ruusujarautalanka.fi

3. Rekisterin nimi

Ruusujarautalanka.fi -verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään verkkokaupan tilausten käsittelyä ja asiakassuhteiden ylläpitoa varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön yksilöintitiedot:
Etunimi, sukunimi, yrityksen nimi (ei pakollinen), postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tilauksen yhteydessä tallentuu myös ip-osoite, josta tilaus on tehty.

Muut tiedot:

Tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista, toimitustavasta ja maksutavasta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kertyvät pääsääntöisesti asiakkaan tilauksen yhteydessä antamista tiedoista.

7. Tietojen säännönmukainen luovutus

Rekisteri on tarkoitettu ainoastaan verkkokaupan ja asiakkaiden väliseen asioiden hoitoon.
Postituksen yhteydessä nimi ja osoitetiedot kuitenkin syötetään myös Itellan Prinetti-järjestelmään.
Näitä tietoja ovat: Etunimi, sukunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka ja puhelinnumero.
Muuhun tarkoitukseen tai muille tahoille rekisterin tietoja ei luovuteta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A ) Manuaalinen aineisto

Tilausten käsittelyn yhteydessä syntyvä manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin tiedot on tallennettu suomalaiselle palvelimelle ja niitä koskee Suomen lainsäädäntö. Verkkokaupan henkilötietoja käsittelevillä sivuilla on käytössä SSL-suojaus. Asiakasrekisteri on salasanasuojattu ja siihen on pääsy vain tilauksia ja asiakasviestintää käsittelevillä verkkokaupan työntekijöillä.

Maksutapahtumista ja niiden tietoturvasta huolehtii Chekout.fi -maksupalvelu. Maksutapahtumissa käytetyt tunnukset tai luottokorttinumerot eivät välity Ruusujarautalanka.fi -verkkokaupan asiakasrekisteriin.

10. Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on talletettu henkilörekisteriin. Lisätietoja tarkastusoikeudesta löytyy esimerkiksi tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta: http://tietosuoja.fi
Sivuilta löytyy myös esimerkki tarkastuspyyntölomakkeesta.

Halutessanne tarkastaa teitä koskevat tietonne, lähettäkää  tarkastuspyyntölomake täytettynä osoitteeseen:

Tarvikepuoti Ruusu & Rautalanka
Vanha valtatie 89
80230 Joensuu

Puhelimitse emme valitettavasti voi luovuttaa tietoja rekisteriasioista.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Lisätietoja tiedon korjaamisesta löytyy esimerkiksi tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta: http://tietosuoja.fi
Sivuilta löytyy myös esimerkki tietojen korjausvaatimuslomakkeesta:

Halutessanne korjata teitä koskevat tietonne, lähettäkää  korjausvaatimuslomake täytettynä osoitteeseen:

Tarvikepuoti Ruusu & Rautalanka
Vanha valtatie 89
80230 Joensuu

Puhelimitse emme valitettavasti voi käsitellä tietoja rekisteriasioista.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Verkkokauppa ei käytä ilman asiakkaan suostumusta rekisterin tietoja suoramainontaan. Sähköpostiosoitetta voidaan kuitenkin käyttää asiakkaan suostumuksella verkkokaupan uutiskirjeen lähettämiseen. Tilauksen yhteydessä asiakas voi halutessaan liittää sähköpostiosoitteensa uutiskirjeen postituslistalle. Uutiskirjeen tilauksen voi halutessaan peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeen alaosasta löytyvästä linkistä.

Asiakas voi tilauksen yhteydessä rekisteröityä, jolloin hän voi tarkastella tilaustensa tietoja verkkokaupan ”Oma tili” -kohdasta ja tehdä muutoksia esimerkiksi yhteystietoihin.

Tarvikepuoti Ruusu & Rautalanka
Puh. 0500 158 742
myynti@ruusujarautalanka.fi