Tuotehaku

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen rekisteriseloste.
Päivitetty 26.07.2018

1. Rekisterin pitäjä

Tarvikepuoti Ruusu & Rautalanka
Y-tunnus 2598643-5
Pieles 2 B 6
82110 Heinävaara
Puh. 0500 158 742
Sähköposti: myynti@ruusujarautalanka.fi
Yhteyshenkilö: Seppo Leppänen

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Tarvikepuoti Ruusu & Rautalangan verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkiötietoja voidaan
käyttää Tarvikepuoti Ruusu & Rautalangan asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseen,
tilastollisiin tarkoituksiin ja muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

3. Rekisterin nimi

Tarvikepuoti Ruusu & Rautalangan verkkokaupan käyttäjärekisteri

4. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tilausten toimittamisen, maksutapahtumien ja kirjanpidon mahdollistamiseksi luovutetaan tarvittavia rekisterin tietoja myös kolmansille osapuolille. Näitä kolmansia osapuolia ovat tällä hetkellä kuljetusliikkeet, maksunvälityspalvelu, uutiskirjeen ja markkinointisähköpostien toimittamiseen käytettävä ohjelmisto sekä kirjanpito-ohjelmisto, jotka saattavat tarvittaessa siirtää tietoja myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Tarvikepuoti Ruusu & Rautalanka ei myy tietoja kolmansille osapuolille.

Käytämme sivustolla analytiikkapalveluita, jotka toimiakseen keräävät tietoa sivuston liikenteestä ja saattavat tallentaa sitä myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Google Analytics -palvelua käyttämällä saamme tietoa sivuston kävijämääristä sekä kävijöiden käyttäytymisestä ja ostotapahtumista sivustolla. Google Analyticsin asetuksissa on määritelty kerätyn tiedon säilytysajaksi 26 kuukautta. Lisäksi sivuston asetuksissa on määritelty pyyntö IP-osoitteiden muuttamisesta nimettömiksi.

Lisätietoa Googlen tukisivustolla:

IP-osoitteiden muuttaminen nimettömiksi:
https://support.google.com/analytics/answer/2763052

Datan säilyttäminen:
https://support.google.com/analytics/answer/7667196

Facebook

Sivustolla on käytössä ns. Facebook pikseli, joka kerää tietoa sivustolla vierailijoista. Käytämme pikselin ominaisuuksia kohdentaaksemme mainontaa ja seurataksemme sen tuloksia. Facebook käyttäjät voivat vaikuttaa heille kohdistettuun mainontaan Facebookin mainosasetuksissa.

MailChimp

Käytämme uutiskirjeen sekä kohdennetun markkinointiviestinnän toteuttamiseen sekä niihin liittyvän sähköpostilistan ylläpitoon yhdysvaltalaista Mailchimp-palvelua. MailChimp-palvelua käytettäessä tietoja siirtyy myös EU alueen ulkopuolelle. MailChimp on sitoutunut noudattamaan Yhdysvaltojen ja EU:n välisen henkilötietojen käsittelyä koskevan EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Framework -sopimuksen periaatteita. Tarvikepuoti Ruusu & Rautalangan ja Mailchimpin välillä on sopimus henkilötietojen käsittelystä.
Tietoa Mailchimpin tietosuojakäytännöistä löytyy täältä.

5. Rekisterin tietosisältö

Verkkokauppatilausten yhteydessä rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– Henkilön etu- ja sukunimi
– Yritys, mikäli ei ole yksityshenkilö
– Osoitetiedot
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Tiedot tilauksista

Lisäksi tilauksen tehneiden IP-osoitteet sekä teknisiä tietoja erimerkiksi käytetystä selaimesta tallentuu järjestelmään.

Uutiskirjeen ja kohdennettujen markkinointiviestien toimittamiseksi ainut tarvittava ns. pakollinen tieto on käyttäjän sähköpostiosoite. Lisäksi käyttäjä voi halutessaaan antaa myös etu- ja sukunimensä. Kohdennetun markkinoinnin mahdollistamiseksi järjestelmään tallentuu lisäksi teknisiä tietoja ja tietoja käyttäjien liikkumisesta ja toimista sivustolla.

6. Tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Tarvikepuoti Ruusu & Rautalangan verkkokaupan käyttäjistä ne tiedot,
jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkokauppaa käyttäessään. Lisäksi analytiikkapalvelut tallentavat tietoja sivustolla tapahtuvasta liikenteestä.

7. Rekisterin säilytys

Tarvikepuoti Ruusu & Rautalangan verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään. Asiakasrekisteri säilytetään suomalaisen webhotellin palvelimella, jonne pääsy on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tietoihin on pääsy ainoastaan verkkokaupan työntekijöillä.

Tilauksen yhteydessä syntynyttä tietoa säilytetään palvelimella kaksi vuotta sekä käyttämättömiä asiakastilejä yhden vuoden ajan. Peruutettujen tilausten tietoja säilytetään kuukauden ajan.
Muutoin säilytämme sinua koskevia tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen sopimusvelvoitteemme täyttämiseksi sinua kohtaan sekä lakisääteisiä säilytysaikoja koskevien velvoitteiden noudattamiseksi.

8. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus hyväksyä ja kieltää häntä koskeva suoramarkkinointiesto milloin tahansa ilmoittamalla asiasta sähköpostilla osoitteeseen myynti(ät)ruusujarautalanka.fi.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kerran vuodessa tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tehdään sähköpostitse osoitteeseen myynti(ät)ruusujarautalanka.fi. Tunnistautumisen jälkeen rekisteröity voi ladata itseään koskevat tiedot tarkastettavaksi.

10. Tiedon korjaaminen ja poistaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Sinulla on oikeus vaatia, että Tarvikepuoti Ruusu & Rautalanka poistaa kaikki sellaiset itseäsi koskevat henkilötiedot, joiden tallentaminen ei enää ole tarpeen siihen käyttötarkoitukseen, jonka perusteella tiedot kerättiin. Lakisääteiset velvoitteet, kuten kirjanpito, estävät kuitenkin välittömästi poistamasta tiettyjä sinua koskevia tietoja.

11. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Tarvikepuoti Ruusu & Rautalanka pidättää oikeuden tarvittaessa päivittää ja muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

Tarvikepuoti Ruusu & Rautalanka
Puh. 0500 158 742
myynti@ruusujarautalanka.fi